Výroční jednání SK Pinec Jevíčko...
Přidal ozecha, 01.03.2015 09:22
Pozvánka na výroční jednání SK Pinec Jevíčko .......

Koná se dne 14. března 2015, od 10.oo hod.
V prostorách salonku restaurace Vesmír Jevíčko.

Program:
-zhodnocení aktivit v roce 2014,
-ekonomická situace a hospodaření za r. 2014,
-prognóza a výhled činnosti na rok 2015,
-diskuse a náměty na zlepšení ,
-závěr.

Za výbor SK Pinec Jevíčko předkládá Old. Zecha